Kwaliteit & Veiligheid

De Mukkenstal stelt hoge eisen aan kwaliteit. Deze kwaliteit houden we hoog door te werken volgens het handboek van de VAK, verenigde agrarische kinderopvang.

Jaarlijks stellen wij het jaarplan op dat onderdeel is van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het ISO kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin worden doelstellingen geformuleerd, geanalyseerd en bijgesteld.

In ons veiligheid- en gezondheidsbeleid worden de risico’s in en om de opvang, voor kinderen én medewerkers in kaart gebracht. Er wordt benoemd welke grote en kleine risico’s er zijn en welke eventuele maatregelen er genomen moeten worden. Dit plan wordt jaarlijks geëvalueerd met het team en bijgesteld. Omdat onze opvang nauw met de boerderij is verbonden wordt ook hier extra aandacht aan besteed en wordt jaarlijks het zoönosen keurmerk bijgewerkt.

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor éénieder in te zien.

2 weken geleden

De Mukkenweide

De MukkenstalMooi weer voor een speurtocht bij de Leunse Paes bij de Mukkenweide. Er is een speurtocht voor de kinderen van het KDV en eentje voor de BSO. Start is bij het poortje tegenover de Mukkenweide. Veel plezier!

• de speurtocht van het KDV duurt ongeveer 30-45 minuten
• de speurtocht voor de BSO duurt ongeveer een uurtje.
• Laarzen zijn wel aan te raden omdat het op sommige plekken wat modderig is.
... Laat meer zienLaat minder zien

Meer laden...