Kwaliteit & Veiligheid

De Mukkenstal stelt hoge eisen aan kwaliteit. Deze kwaliteit houden we hoog door te werken volgen het handboek van de VAK, verenigde agrarische kinderopvang.

Jaarlijks stellen wij het jaarplan op dat onderdeel is van de structurele kwaliteitsverbetering volgens het kwaliteitsmanagementsysteem. Hierin worden doelstellingen geformuleerd, geanalyseerd en bijgesteld.

Er wordt jaarlijks een risico-inventarisatie met actieplan gemaakt op het gebied van veiligheid, gezondheid, hygiëne, brand, sociale veiligheid en Arbo. Omdat onze opvang nauw met de boerderij is verbonden voeren we een extra risico-inventarisatie “boerderij” uit en wordt jaarlijks het zoönosen keurmerk bijgewerkt.

Het jaarlijkse inspectiebezoek van de GGD wordt vastgelegd in het inspectierapport en is voor éénieder in te zien.

2 months ago

Het Mukkenbad

Samen met LACO zorgen wij dat kinderen bij het Mukkenbad het erkende NRZ diploma behalen.
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.
... See MoreSee Less

Samen met LACO zorgen wij dat kinderen bij het Mukkenbad het erkende NRZ diploma behalen. 
Stichting Nationale Raad Zwemveiligheid heeft als doel de zwemveiligheid van de hele Nederlandse bevolking op een zo hoog mogelijk niveau te brengen. Simpel gezegd willen we dat iedereen zich kan redden in het water, dat niemand verdrinkt en dat iedereen in staat is om veilig te recreëren.
Load more