Praktische Info

Veel gestelde vragen

Wat is er anders aan agrarische opvang tov andere kinderopvang organisaties?

Agrarische kinderopvang via de VAK, Verenigde Agrarische Kinderopvang, staat voor kinderen laten opgroeien in een groene omgeving. Hier kunnen kinderen kennismaken met dieren, ze verzorgen en aaien maar ook zien waar hun voedsel vandaan komt. Onze groene visie is ook terug te zien in hoe wij met kinderen omgaan. Zo werken we kindvolgend wat wil zeggen dat we kijken naar wat een kind wanneer nodig heeft.

Is er een wachtlijst?

Op de dagopvang is het vaak erg druk en raden we ouders aan vroeg in de zwangerschap te starten met oriënteren. De peuteropvang heeft nog voldoende vrije plekken. Op de BSO zijn nog plekken vrij behalve op de donderdag.

Is halve dag opvang ook mogelijk?

Bij het kinderdagverblijf werken wij enkel met hele dagen, dit biedt kinderen en hun omgeving rust, structuur en duidelijkheid.

De peuterspeelgroep is alleen in de ochtend voor kinderen van 2 tot 4 jaar. Ook bij de BSO is in vakantieperiodes halve dagopvang mogelijk.

Wat is VVE?

VVE staat voor Vroeg- en Voorschoolse Educatie. VVE is erop gericht om taalachterstand bij (in ons geval) peuters te voorkomen.

Werken jullie ook met stagiaires?

Wij werken veel met stagiaires omdat wij vinden dat we hen een goede basis kunnen meegeven voor hun verdere (school)loopbaan. We werken samen met Gilde opleidingen maar krijgen ook stagiaires van Summa of de HAN.

Wat als ik ergens niet tevreden over ben?

Indien u ontevreden bent met de gang van zaken, is het vanaf 1 januari 2016 procedure om dit eerst met de medewerker/houder op te lossen. Lukt dit niet kunt u intern een schriftelijke klacht indienen volgens de klachtenprocedure. Komt u er vervolgens niet uit, kunt u de klacht voorleggen bij de geschillencommissie. Meer informatie vindt u in de oudermap in de hal.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: Error validating application. Application has been deleted.
Type: OAuthException
Code: 190
Click here to Troubleshoot.

This message is only visible to admins:
Unable to display Facebook posts

Error: (#10) To use 'Page Public Content Access', your use of this endpoint must be reviewed and approved by Facebook. To submit this 'Page Public Content Access' feature for review please read our documentation on reviewable features: https://developers.facebook.com/docs/apps/review.
Type: OAuthException
Code: 10
Click here to Troubleshoot.