De Mukkenstal biedt opvang aan kinderen van 0 tot 13 jaar verdeeld over verschillende groepen:

  • 2 dagopvang groepen voor 16 kinderen van 0 tot ongeveer 3 jaar
  • 1 dagopvang groep voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar
  • 1 peuteropvanggroep voor 16 kinderen van 2 tot 4 jaar, alleen in de ochtenden
  • Buitenschoolse opvang voor 44 kinderen op de Mukkenstal
  • Buitenschoolse opvang voor 44 kinderen op de Mukkenweide